logo UDT cert    logo LDT    logo polska izba paliw plynnych    logo wdt

   logo pca

Oferta

Dwupłaszcz - drugie dno w zbiornikach pionowych naziemnych i podziemnych

Wytworzenie drugiego dna w pionowych naziemnych zbiornikach magazynowych jest analogiczne do naszego systemu ZET „Alupłaszcz” w zbiornikach podziemnych.

Płaszcz wykonany jest w połączeniu kompozytu aluminiowo – żywicznego, z powłoką elektroprzewodzącą nakładanego na dno oraz ściany boczne zbiornika do wysokości 1 metra.

Przygotowana w ten sposób przestrzeń międzydenna chroni przed wydostawaniem się produktów ropopochodnych do gruntu, dzięki wyposażeniu zbiornika w elektroniczny system monitoringu rozróżniający rodzaj wycieku (woda/produkt).

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, wykonujemy także malowanie farbą odprowadzającą ładunki elektrostatyczne na całej powierzchni wewnętrznej modernizowanego zbiornika.

Dwupłaszcz w zbiornikach podziemnych o osi poziomej

Druga ścianka z wytworzeniem przestrzeni międzypłaszczowej - stacje paliw

System ZET „Alupłaszcz” to nagrodzona i opatentowana usługa stworzona jako alternatywa dla instalacji nowych zbiorników paliwowych. Polega ona na wykonaniu drugiego płaszcza w stalowych, jednopłaszczowych zbiornikach przeznaczonych do magazynowania produktów płynnych. Płaszcz wykonany jest w połączeniu kompozytu aluminiowo – żywicznego z powłoką elektroprzewodzącą. Zbiorniki wyposażone są w elektroniczny systemem monitoringu rozróżniający rodzaje wycieków (woda/produkt).

Innowacyjność produktu:

 • Zastosowanie blach aluminiowych jako drugiego płaszcza w zbiornikach, które w znacznym stopniu przedłużają żywotność zbiornika.
 • Opcjonalne wytworzenie metalicznej (aluminiowej) powierzchni wewnątrz zbiornika. Wewnętrzna powłoka aluminiowa jest doskonałym przewodnikiem elektrycznym a co za tym idzie powoduje idealne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych zbiornika. W znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo pracy zbiornika paliwowego
 • Przed nałożeniem drugiego płaszcza, zbiornik stalowy zewnętrzny jest wzmacniany na całej wewnętrznej powierzchni przez wyłożenie go laminatem wzmocnionym matą szklaną. W znacznym stopniu przedłuża to żywotność zbiornika zewnętrznego.
 • Zastosowana technologia pozwala na nakładanie drugiego płaszcza w zbiornikach pokrytych wewnątrz powłoką z laminatu, bez konieczności usuwania tej powłoki –
 • Łatwa metoda ewentualnej naprawy zbiornika nawet przy rozszczelnieniu zewnętrznego płaszcza, bez konieczności zrywania całego płaszcza wewnętrznego.
 • Zastosowanie czujników cieczy monitorujących przestrzeń międzypłaszczową współpracujących z różnymi centralkami wiodących na rynku dostawców systemów pomiarowych stanów magazynowanych produktów. Rozwiązanie to nie wymaga zastosowania osobnej centralki dla czujników wycieku.

Naprawy i modernizacje zbiorników magazynowych naziemnych i podziemnych

W oparciu o posiadane uprawnienia nr UC-09-90-N/3-12  wykonujemy kompleksowe usługi naprawcze i remontowe zbiorników.

Należą do nich między innymi prace związane z: usunięciem nieszczelności zbiornika metodą spawania, wykonaniem części wzmacniających (takich jak słoneczka, zastrzały oraz pierścienie). Wyposażamy także zbiorniki w niezbędną instalacje między innymi zawory przeciwprzepełnieniowe oraz zawory oddechowe.

Bezpieczne czyszczenie i rewizje zbiorników z UDT

Zbiornik po wypompowaniu z niego paliwa wskutek unoszących się w jego wnętrzu oparów, jest środowiskiem bardzo wybuchowym, a co za tym idzie stanowi duże zagrożeniem dla pracy ludzi w tej strefie.

Aby uniknąć zagrożenia eksplozją, nasze laboratorium badawczo-pomiarowe II stopnia opracowało autorską bezpieczną metodę odgazowania i czyszczenia zbiornika paliwowego. Metoda ta znacząco ogranicza przebywanie ludzi w strefie zagrożenia podczas przygotowania zbiornika paliwa do dalszych prac, znacząco podnosząc ich bezpieczeństwo podczas robót.

Nasza usługa otrzymała pozytywną opinie rzeczoznawców BHP i Ppoż, potwierdzająca że prace prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, PPoż i ochrony środowiska dla stacji benzynowych i baz paliw.

Dodatkowym atutem świadczącym o innowacyjności naszej usługi jest fakt nagrodzenia jej przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Polskiej Izby Paliw Płynnych na XVIII Międzynarodowych Targach „Stacja Paliw” w 2011 r.

Nowatorska metoda czyszczenia i odgazowywania zbiornika paliwa jest pionierską usługą tej klasy na rynku polskim, zgłoszona w urzędzie patentowym pod nr 391542. W czasie przeprowadzania wszelkich czynności zachowany są zasady mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu.

Między innymi:

 • Zabezpieczenie pracowników na każdym etapie czyszczenia
 • Stały pomiar stężeń oparów przy pomocy eksplozymetru
 • Używanie narzędzi i urządzeń iskro-bezpiecznych.

Likwidacja zbiorników i stacji paliw

Nasza firma zajmuje się również unieczynnieniem zbiorników i stacji paliw. Prace wykonywane są dwiema metodami, poprzez zalanie zbiornika wodą lub wodą z piaskiem oraz kompletnym wydołowaniem zbiornika wraz z ewentualną rekultywacją terenu.

W zakres usługi wchodzą także wszelkie prace dodatkowe związane z likwidacją zbiorników, takie jak czyszczenie i odgazowanie zbiornika a także demontaż dystrybutorów oraz instalacji technologicznych.

Naprawa baków

Oprócz modernizacji zbiorników paliwowych na stacjach paliw, firma zajmuje się naprawą nieszczelności zbiorników paliwa (baków) stalowych i aluminiowych:

 • samochodowych
 • maszyn rolniczych (w traktorach, kombajnach, ciągnikach, kosiarkach itp)
 • sprzętu budowlanego (w koparkach, spycharkach, walcach itp)
 • innych pojazdów spalinowych

Rodzaje napraw:

 • oczyszczenie powierzchni (piaskowanie)
 • usunięcie nieszczelności (laminowanie)
 • renowacja powierzchni (laminowanie)
 • kompleksowa naprawa (laminowanie)

Sposoby dostawy i odbioru zbiornika paliwa (opcjonalnie):

 • wymontowany zbiornik paliwa Klient dostarcza do wykonawcy i odbiera po wykonaniu usługi
 • zbiornik paliwa demontowany jest w siedzibie wykonawcy, po wykonaniu usługi wykonawca montuje zbiornik w pojeździe

 

Gwarancje:

 • na prace spawalnicze – 12 miesięcy
 • na wykonanie zabezpieczenia laminatem – 5 lat

Osoby do bezpośredniego kontaktu:

Łukasz Hepa, tel. kom.: 690 644 418
Marek Zapiór, tel. kom.: 609 427 222

 Zapraszamy Państwa do współpracy.

25 lat doświadczenia

Firma to ludzie

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi oraz dużymi koncernami naftowymi, wykorzystując najnowsze rozwiązania, materiały i urządzenia renomowanych producentów.

Firma PHU ZET Marek Zapiór jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym Nagród Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z 2008 i 2011 roku, wyróżnienia Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych z 2011 roku oraz tytułu Krajowego Lidera Innowacji.

Czytaj więcej

Innowacje

Robot rewizyjny

Zdalna rewizja wewnętrzna przy pomocy robota to innowacyjna usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny wizualnej stanu powierzchni wewnętrznej ścianek stalowych zbiorników przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Czytaj więcej

Metoda bezpiecznego czyszczenia zbiorników

Zbiornik po wypompowaniu z niego paliwa wskutek unoszących się w jego wnętrzu oparów, jest środowiskiem wybuchowym. W celu przeciwdziałania pracy ludzi w strefach zagrożenia eksplozją, jak to miało miejsce do tej pory, nasze Laboratorium Badawczo-Pomiarowe II stopnia opracowało autorską bezpieczną metodę odgazowania i czyszczenia.

Czytaj więcej

Jeśli potrzebujesz informacji

Zadzwoń lub napisz do nas

609 427 222   519 730 312

biuro@zapior.pl