logo UDT cert    logo LDT    logo polska izba paliw plynnych    logo wdt

Polityka zintegrowanego systemu


POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY


Nadrzędnym celem Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego „ZET” Marek Zapiór jest ciągłe doskonalenie świadczonych usług tak aby jak najszybciej i jak najlepiej zaspakajać potrzeby swych Klientów, w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska.
Zarządzanie Zintegrowanym Systemem realizujemy w oparciu o funkcjonujący i udokumentowany system spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-ISO 45001.

Politykę realizować będziemy poprzez:

 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • ustanawianie celów Jakości, Ochrony Środowiska, BHP i planowanie zadań w oparciu o wyniki kontroli;
 • spełnianie wymagań prawnych dotyczących Organizacji w obrębie wszystkich zintegrowanych procesów;
 • ciągłe dążenie do zarządzania procesami w sposób minimalizujący wystąpienie niezgodności;
 • dążenie do stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych;
 • ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników, wpajanie poczucia odpowiedzialności za jakość na wszystkich stanowiskach pracy;
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie organizacji pracy oraz świadomość każdego pracownika o jego roli w sprawnie funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania i na rzecz ochrony środowiska jak również poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dążenie do stałej poprawy stanu bhp i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego;
 • efektywnego zarządzania ryzykiem/szansą poprzez identyfikację, analizę i monitorowanie pojawiających się zagrożeń/możliwości pod kątem zapobieżenia niepożądanym lub wykorzystania pożądanych skutków;
 • zobowiązanie Najwyższego Kierownictwa do zapewnienia zasobów niezbędnych do efektywnego zarządzania ryzykiem/szansą i spełnienia oczekiwań stron zainteresowanych.

W zakresie podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy deklaruje, że nadrzędnym celem jest:

 • ochrona zdrowia i życia pracowników;
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
 • zapobieganie wystąpieniu chorób zawodowych;
 • przestrzeganie przepisów prawa i innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • doskonalenie działań na rzecz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków na każdym stanowisku pracy;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników i angażowanie ich w działania na rzecz BHP;
 • identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych, ich oceny i podejmowania działań w celu ograniczania ryzyka zawodowego;
 • konsultowanie i uczestnictwo pracowników w zakresie opracowania, planowania, wdrażania, oceny wyników i działań na rzecz poprawy systemu zarządzania BHP.

Wszystkie opisane powyżej cele Polityki Jakości spięte klamrą Zintegrowanego Systemu Zarządzania gwarantują stały rozwój Organizacji oraz coraz lepsze przystosowanie do zmieniających się warunków.
FaLang translation system by Faboba

Jeśli potrzebujesz informacji

Zadzwoń lub napisz do nas

609 427 222   519 730 312

biuro@zapior.pl